VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för värdering.

Vår avdelning för värdering.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Värdering

Vårt värderings-team har omfattande erfarenhet av komplexa värderingar och erbjuder expertrådgivning till private equity-fonder och andra förvärvsintensiva bolag, noterade- och onoterade bolag samt fastighetsbolag och fastighetsfonder. Vi vet att klienter är i behov av responsiv rådgivning från ett projektteam som klarar av att utföra arbete av högsta kvalitet under tidspress. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att stödja er med proaktiva råd, baserade på korrekta och pålitliga analyser.

 

Som en oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå kan vi också involvera de skickligaste experterna när vi ger er råd avseende skatte- och transaktionsaspekter som aktualiseras i samband med värderingsuppdrag, bland annat kopplat till incitamentsprogram, transfer pricing polices, transaktioner, etcetera. Genom vårt oberoende ställs vi aldrig inför intressekonflikter eller oberoendefrågor med revisorer. Då Svalner är en del av WTS Global, världens största oberoende nätverk inom skatterådgivning, kan vi dra nytta av vår internationella expertis för rådgivning i samband med cross border-transaktioner och omstruktureringar.

Vårt värderings-team har omfattande erfarenhet av komplexa värderingar och erbjuder expertrådgivning till private equity-fonder och andra förvärvsintensiva bolag, noterade- och onoterade bolag samt fastighetsbolag och fastighetsfonder. Vi vet att klienter är i behov av responsiv rådgivning från ett projektteam som klarar av att utföra arbete av högsta kvalitet under tidspress. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att stödja er med proaktiva råd, baserade på korrekta och pålitliga analyser.

 

Som en oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå kan vi också involvera de skickligaste experterna när vi ger er råd avseende skatte- och transaktionsaspekter som aktualiseras i samband med värderingsuppdrag, bland annat kopplat till incitamentsprogram, transfer pricing polices, transaktioner, etcetera. Genom vårt oberoende ställs vi aldrig inför intressekonflikter eller oberoendefrågor med revisorer. Då Svalner är en del av WTS Global, världens största oberoende nätverk inom skatterådgivning, kan vi dra nytta av vår internationella expertis för rådgivning i samband med cross border-transaktioner och omstruktureringar.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Bolagsvärdering
  • Portföljbolagsvärdering och carried interest-värdering
  • Optionsvärdering och incitamentsprogram
  • Fairness opinion och second opinion
  • Tillgångsvärdering
  • Purchase price allocations (förvärvsanalys)
  • Finansiell modellering
Verksamhetsansvarig
Tobias Lantto

Director
Mobil: +46 72 385 11 17
E-post: tobias.lantto@svalner.se