VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för transfer pricing.

Vår avdelning för transfer pricing.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Transfer pricing

Svalner erbjuder verksamhetsanpassade och skatteoptimerade internprissättningsmodeller – så kallad transfer pricing – för företag i multinationella koncerner. Just nu pågår ett flertal utvecklingsprojekt för transfer pricing inom OECD, och skattemyndigheter i olika länder lägger betydande resurser på att granska gränsöverskridande vinstöverföringar inom multinationella koncerner. Att beräkna och, med säkerställd kvalitet, dokumentera gränsöverskridande koncerninterna transaktioner är en stor utmaning, då betydande skatterisker uppstår om de inte hanteras genom armslängdsprincipen eller dokumenteras korrekt.

Behovet av hjälp med transfer pricing-frågor beror på koncernens verksamhet och förutsätter god kännedom om de relevanta transaktionerna; i dessa frågor är vi därför måna om att ha ett nära samarbete med våra klienter. Genom vårt partnernätverk WTS Global kan vi också bistå med lokal hjälp i andra jurisdiktioner än Sverige.

Svalner erbjuder verksamhetsanpassade och skatteoptimerade internprissättningsmodeller – så kallad transfer pricing – för företag i multinationella koncerner. Just nu pågår ett flertal utvecklingsprojekt för transfer pricing inom OECD, och skattemyndigheter i olika länder lägger betydande resurser på att granska gränsöverskridande vinstöverföringar inom multinationella koncerner. Att beräkna och, med säkerställd kvalitet, dokumentera gränsöverskridande koncerninterna transaktioner är en stor utmaning, då betydande skatterisker uppstår om de inte hanteras genom armslängdsprincipen eller dokumenteras korrekt.

Behovet av hjälp med transfer pricing-frågor beror på koncernens verksamhet och förutsätter god kännedom om de relevanta transaktionerna; i dessa frågor är vi därför måna om att ha ett nära samarbete med våra klienter. Genom vårt partnernätverk WTS Global kan vi också bistå med lokal hjälp i andra jurisdiktioner än Sverige.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Utvärdering av föreliggande koncerninterna prissättningsmodeller
  • Upprättande av nödvändig dokumentation (Master File, Local File, CbC-rapporter med mer)
  • Upprättande av jämförbarhetsstudier/benchmarks
  • Upprättande av koncerninterna avtal
  • Värdering av immateriella tillgångar
  • Finansiella lösningar och modeller
Verksamhetsansvariga
Fredrik Sandefeldt
Patrik Sedlar

Senior Manager
Mobil: +46 72 584 90 93
E-post: patrik.sedlar@svalner.se