VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för skatteprocesser.

Vår avdelning för skatteprocesser.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Skatteprocesser

Svalner har bred och omfattande erfarenhet av att företräda företag och enskilda personer i förhållande till Skatteverket och andra myndigheter – varje år hjälper vi ett stort antal svenska och utländska klienter att föra sin sak i domstol. För att hantera komplexa frågeställningar på bästa sätt arbetar våra processexperter tillsammans med byråns andra specialister. Vi kan driva ärenden på hela skatteområdet – bland annat inkomstskatt, moms, fastighetsrelaterade skatteärenden, energiskatt, kupongskatt, tull samt EU-rättsliga och andra internationella frågor. Vi företräder även klienter inför EU-domstolen.

Svalner har bred och omfattande erfarenhet av att företräda företag och enskilda personer i förhållande till Skatteverket och andra myndigheter – varje år hjälper vi ett stort antal svenska och utländska klienter att föra sin sak i domstol. För att hantera komplexa frågeställningar på bästa sätt arbetar våra processexperter tillsammans med byråns andra specialister. Vi kan driva ärenden på hela skatteområdet – bland annat inkomstskatt, moms, fastighetsrelaterade skatteärenden, energiskatt, kupongskatt, tull samt EU-rättsliga och andra internationella frågor. Vi företräder även klienter inför EU-domstolen.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Svar på frågor från Skatteverket och biträde vid skatterevisioner
  • Strategi och inlagor i skatteprocesser
  • Att vara ombud vid domstol
  • Ansökan om förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  •  Biträde vid dialogförfarande vid Skatteverket
  • Upprätta inlagor för brevfrågor till Skatteverket
Verksamhetsansvariga
Fredrik Berndt