Stäng
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för skatteprocesser.

Vår avdelning för skatteprocesser.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Skatteprocesser

Svalner har bred och omfattande erfarenhet av att företräda företag och enskilda personer i förhållande till Skatteverket och andra myndigheter – varje år hjälper vi ett stort antal svenska och utländska klienter att föra sin sak i domstol. För att hantera komplexa frågeställningar på bästa sätt arbetar våra processexperter tillsammans med byråns andra specialister. Vi kan driva ärenden på hela skatteområdet – bland annat inkomstskatt, moms, fastighetsrelaterade skatteärenden, energiskatt, kupongskatt, tull samt EU-rättsliga och andra internationella frågor. Vi företräder även klienter inför EU-domstolen.

Svalner har bred och omfattande erfarenhet av att företräda företag och enskilda personer i förhållande till Skatteverket och andra myndigheter – varje år hjälper vi ett stort antal svenska och utländska klienter att föra sin sak i domstol. För att hantera komplexa frågeställningar på bästa sätt arbetar våra processexperter tillsammans med byråns andra specialister. Vi kan driva ärenden på hela skatteområdet – bland annat inkomstskatt, moms, fastighetsrelaterade skatteärenden, energiskatt, kupongskatt, tull samt EU-rättsliga och andra internationella frågor. Vi företräder även klienter inför EU-domstolen.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Svar på frågor från Skatteverket och biträde vid skatterevisioner
  • Strategi och inlagor i skatteprocesser
  • Att vara ombud vid domstol
  • Ansökan om förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  •  Biträde vid dialogförfarande vid Skatteverket
  • Upprätta inlagor för brevfrågor till Skatteverket

Våra senaste nyheter och uppdrag inom Skatteprocesser.

Prövningstillstånd i mål om energiskatt

Prövningstillstånd i mål om energiskatt

Svalner företräder en klient som nu fått ett välkommet prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i ett mål som är av betydelse för många energiproducenter.

Klienten drive...

Uttagsbeskattning vid byggnation i egen regi – nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Uttagsbeskattning vid byggnation i egen regi – nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom prövat frågan vid vilken tidpunkt skyldigheten att uttagsbeskatta sig upphör vid byggnation av ägarlägenheter i egen regi.

Bakgru...

Utomståenderegeln räddad – Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat en ny dom

Utomståenderegeln räddad – Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat en ny dom

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 februari 2023 en dom vari det konstateras vem som kan anses utgöra en utomstående ägare i ett fåmansföretag. Domstolen har prövat frågan utifr...

EU-domstolen här kommer Svalner, igen

EU-domstolen här kommer Svalner, igen

Svalners mål om moms för elbilar ska prövas av EU-domstolen

Ska svensk moms betalas för tjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon?

Ska svensk moms betalas för tjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon?

Utmaningarna på energiområdet är många – både för företag och privatpersoner. Det uppstår även många momsfrågor. Svalner har företrätt ett bolag som planerar vindkraftsparker till ha...

Verksamhetsansvariga
Fredrik Berndt