VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för punktskatter och tull.

Vår avdelning för punktskatter och tull.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Punktskatter och tull

Svalners tull- och punktskatteavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet inom samtliga indirekta skatter. Med ett helhetsperspektiv utifrån moms, tull och punktskatt erbjuder vi våra klienter helhetslösningar inom indirekt skatt.

 

Vår rådgivning omfattar allt inom området: från att i god tid innan införandet av nya affärsmodeller eller samarbeten säkerställa en korrekt hantering av tull och punktskatt, till att företräda våra klienter inför myndigheter eller domstolar.

Svalners tull- och punktskatteavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet inom samtliga indirekta skatter. Med ett helhetsperspektiv utifrån moms, tull och punktskatt erbjuder vi våra klienter helhetslösningar inom indirekt skatt.

 

Vår rådgivning omfattar allt inom området: från att i god tid innan införandet av nya affärsmodeller eller samarbeten säkerställa en korrekt hantering av tull och punktskatt, till att företräda våra klienter inför myndigheter eller domstolar.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Rådgivning i samband nya affärsmodeller, samarbeten, förändrad eller ny lagstiftning
  • Deklarationsombud för utländska företag
  • Ansökan om tillstånd från Skatteverket och Tullverket
  • Kartläggning och analys av varuflöden
  • Reducering av tull- och punktskattekostnader
  • Förebyggande arbete som förbättrar och effektiviserar hanteringen av tull och punktskatt
  • Effektivisering av processer för rapportering och intern kontroll
  • Ombud vid revision eller inför myndighet och domstol
Verksamhetsansvarig
Ulrika Grefberg