Stäng
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för punktskatter och tull.

Vår avdelning för punktskatter och tull.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Punktskatter och tull

Svalners tull- och punktskatteavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet inom samtliga indirekta skatter. Med ett helhetsperspektiv utifrån moms, tull och punktskatt erbjuder vi våra klienter helhetslösningar inom indirekt skatt.

 

Vår rådgivning omfattar allt inom området: från att i god tid innan införandet av nya affärsmodeller eller samarbeten säkerställa en korrekt hantering av tull och punktskatt, till att företräda våra klienter inför myndigheter eller domstolar.

Svalners tull- och punktskatteavdelning har hög kompetens och lång erfarenhet inom samtliga indirekta skatter. Med ett helhetsperspektiv utifrån moms, tull och punktskatt erbjuder vi våra klienter helhetslösningar inom indirekt skatt.

 

Vår rådgivning omfattar allt inom området: från att i god tid innan införandet av nya affärsmodeller eller samarbeten säkerställa en korrekt hantering av tull och punktskatt, till att företräda våra klienter inför myndigheter eller domstolar.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Rådgivning i samband nya affärsmodeller, samarbeten, förändrad eller ny lagstiftning
  • Deklarationsombud för utländska företag
  • Ansökan om tillstånd från Skatteverket och Tullverket
  • Kartläggning och analys av varuflöden
  • Reducering av tull- och punktskattekostnader
  • Förebyggande arbete som förbättrar och effektiviserar hanteringen av tull och punktskatt
  • Effektivisering av processer för rapportering och intern kontroll
  • Ombud vid revision eller inför myndighet och domstol

Våra senaste nyheter och uppdrag inom Punktskatter och tull.

Tullverkets avvisningsbeslut av sent inlämnade tulldeklarationer ansågs inte överklagbara

Tullverkets avvisningsbeslut av sent inlämnade tulldeklarationer ansågs inte överklagbara

Importmoms som påförs vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen har länge orsakat problem för företag, då Tullverket inte sällan påfört moms på en aktör som saknar avdragsrätt för... Läs mer

Skatteverket ändrar uppfattning om vem som anses skattskyldig vid framställningen av el

Skatteverket ändrar uppfattning om vem som anses skattskyldig vid framställningen av el

Skatteverket har den 30 november 2023 publicerat ett ställningstagande (dnr: 8–2646582) om vem som anses framställa el när flera aktörer är inblandande i framställningen. Skatteverket har t... Läs mer

Ännu en vinst för Svalner

Ännu en vinst för Svalner

Tull ska inte påföras trots försent ingiven avräkningsnota enligt en dom i ett mål som Svalner drivit för en klients räkning.

Omständigheter
Klienten hade importerat helikoptra... Läs mer

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen rörande energiskatt

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen rörande energiskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att avdrag ska medges för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för att framställa el, som inte är skattepliktig ef... Läs mer

Svalner earns ITR EMEA Tax Awards with double honors, named ”Sweden’s Tax Firm of the Year” and ”Impact Deal of the Year” winner.

Svalner earns ITR EMEA Tax Awards with double honors, named ”Sweden’s Tax Firm of the Year” and ”Impact Deal of the Year” winner.

Svalner - "Sweden's Tax Firm of the Year" and "Impact Deal of the Year" winner Läs mer
Verksamhetsansvarig
Ulrika Grefberg
Stäng ×