VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för private equity och fonder.

Vår avdelning för private equity och fonder.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Private equity och fonder

Svalners avdelning och specialister för Private Equity, Venture Capital och fonder biträder löpande Private Equity och Venture Capital-aktörer i M&A-uppdrag (se mer under M&A Tax). Våra specialister biträder även vid etableringar av svenska och utländska fonder. Vi biträder även institutioner och family office i samband med deras investeringar i fonder, inom såväl Private Equity/Venture Capital som UCITS och specialfonder.

Svalners avdelning och specialister för Private Equity, Venture Capital och fonder biträder löpande Private Equity och Venture Capital-aktörer i M&A-uppdrag (se mer under M&A Tax). Våra specialister biträder även vid etableringar av svenska och utländska fonder. Vi biträder även institutioner och family office i samband med deras investeringar i fonder, inom såväl Private Equity/Venture Capital som UCITS och specialfonder.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Fondetableringar innefattande strukturering av fonden, grundare och nyckelpersoners ägande och investeringar, fondförvaltningen och portföljstruktur
  • Momsfrågor kopplade till fond- och portföljförvaltningen
  • Etablering av lokala svenska rådgivningsbolag
  • Biträde vid investeringar i svenska och utländska fonder
  • Incitamentsprogram och värderingar
Verksamhetsansvariga
Magnus Johansson

Partner
Mobil: +46 70 842 26 41
E-post: magnus.johansson@svalner.se

Robert Tranquilli

Partner
Mobil: +46 70 840 12 78
E-post: robert.tranquilli@svalner.se