Stäng
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för moms.

Vår avdelning för moms.

Vår momsavdelning har stor kompetens och erfarenhet av de flesta branscher; en nödvändighet eftersom kvalificerad rådgivning kräver insikt i den marknad du verkar på. Reglerna kring mervärdesskatt och andra indirekta skatter (till exempel reklam-, alkohol- och energiskatter) är komplexa och ofta svåra att överblicka – dessutom gör korta redovisningsperioder lätt att små felaktigheter snabbt får stora konsekvenser. Förändringar i affärsmodeller eller samarbeten innebär också nya skattemässiga förutsättningar. Oavsett utmaningen hjälper vi dig hitta rätt, och ger råden som leder till rätt beslut.

Vår momsavdelning har stor kompetens och erfarenhet av de flesta branscher; en nödvändighet eftersom kvalificerad rådgivning kräver insikt i den marknad du verkar på. Reglerna kring mervärdesskatt och andra indirekta skatter (till exempel reklam-, alkohol- och energiskatter) är komplexa och ofta svåra att överblicka – dessutom gör korta redovisningsperioder lätt att små felaktigheter snabbt får stora konsekvenser. Förändringar i affärsmodeller eller samarbeten innebär också nya skattemässiga förutsättningar. Oavsett utmaningen hjälper vi dig hitta rätt, och ger råden som leder till rätt beslut.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Rådgivning i samband med transaktioner och omstruktureringar
  • Kartläggning och analys av varu- och tjänsteflöden
  • Reducering av momskostnader
  • Förebyggande arbete som förbättrar och effektiviserar hanteringen av mervärdesskatt
  • Effektivisering av processer för rapportering och intern kontroll
  • Deklarationsombud för utländska företag

Våra senaste nyheter och uppdrag inom Moms.

Ska det vara moms på garantiersättning?

Ska det vara moms på garantiersättning?

Skatteverket anser att en köpare av en vara eller tjänst ska redovisa moms när denne, på uppdrag av säljare, avhjälper fel och brister

Högsta förvaltningsdomstolen medger frivillig skattskyldighet för samnyttjande lokaler

Högsta förvaltningsdomstolen medger frivillig skattskyldighet för samnyttjande lokaler

Högsta förvaltningsdomstolen medger frivillig skattskyldighet för samnyttjande lokaler

Video: Nytt lagförslag till förändrade jämkningsregler

Video: Nytt lagförslag till förändrade jämkningsregler

Martina Fagerström och Linus Lindström båda Senior Managers på Svalner går i den här videon igenom Finansdepartementets förslag till nya jämkningsregler som innehåller väsentliga föränd...

HFD bekräftar: Svensk moms ska betalas för fastighetstjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon

HFD bekräftar: Svensk moms ska betalas för fastighetstjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon

Vi har tidigare informerat om att Svalner har representerat ett bolag som utvecklar och säljer havsbaserade vindkraftsparker i Skatterättsnämnden och i Högsta förvaltningsdomstolen, se länk.<...

Samfällighetsföreningar – nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Samfällighetsföreningar – nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden har nyligen i två förhandsbesked ansett att samfällighetsföreningar ska anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar vid förvaltning av gemensamhetsanl...

Verksamhetsansvariga
Emil Virhammar
Mattias Fri

Partner
Mobil: +46 70 431 26 37
E-post: mattias.fri@svalner.se

Ulrika Grefberg