VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för moms.

Vår avdelning för moms.

Vår momsavdelning har stor kompetens och erfarenhet av de flesta branscher; en nödvändighet eftersom kvalificerad rådgivning kräver insikt i den marknad du verkar på. Reglerna kring mervärdesskatt och andra indirekta skatter (till exempel reklam-, alkohol- och energiskatter) är komplexa och ofta svåra att överblicka – dessutom gör korta redovisningsperioder lätt att små felaktigheter snabbt får stora konsekvenser. Förändringar i affärsmodeller eller samarbeten innebär också nya skattemässiga förutsättningar. Oavsett utmaningen hjälper vi dig hitta rätt, och ger råden som leder till rätt beslut.

Vår momsavdelning har stor kompetens och erfarenhet av de flesta branscher; en nödvändighet eftersom kvalificerad rådgivning kräver insikt i den marknad du verkar på. Reglerna kring mervärdesskatt och andra indirekta skatter (till exempel reklam-, alkohol- och energiskatter) är komplexa och ofta svåra att överblicka – dessutom gör korta redovisningsperioder lätt att små felaktigheter snabbt får stora konsekvenser. Förändringar i affärsmodeller eller samarbeten innebär också nya skattemässiga förutsättningar. Oavsett utmaningen hjälper vi dig hitta rätt, och ger råden som leder till rätt beslut.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Rådgivning i samband med transaktioner och omstruktureringar
  • Kartläggning och analys av varu- och tjänsteflöden
  • Reducering av momskostnader
  • Förebyggande arbete som förbättrar och effektiviserar hanteringen av mervärdesskatt
  • Effektivisering av processer för rapportering och intern kontroll
  • Deklarationsombud för utländska företag
Verksamhetsansvariga
Emil Virhammar
Mattias Fri

Partner
Mobil: +46 70 431 26 37
E-post: mattias.fri@svalner.se

Ulrika Grefberg