VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för M&A Tax.

Vår avdelning för M&A Tax.

Svalners avdelning och specialister för M&A Tax erbjuder kvalificerad rådgivning som inbegriper samtliga skatteaspekter vid M&A-transaktioner. Våra specialister har lång erfarenhet från skattefrågor vid komplexa transaktioner. Avdelningen arbetar ofta integrerat med vår Transaction Services-avdelning, som täcker finansiell rådgivning och due diligence vid företagsöverlåtelser.

 

Våra klienter består av börsnoterade bolag såväl som Private Equity och Venture Capital-fonder, institutioner, ägarledda företag och i förekommande fall kollektiv av grundare, management eller nyckelpersoner.

Svalners avdelning och specialister för M&A Tax erbjuder kvalificerad rådgivning som inbegriper samtliga skatteaspekter vid M&A-transaktioner. Våra specialister har lång erfarenhet från skattefrågor vid komplexa transaktioner. Avdelningen arbetar ofta integrerat med vår Transaction Services-avdelning, som täcker finansiell rådgivning och due diligence vid företagsöverlåtelser.

 

Våra klienter består av börsnoterade bolag såväl som Private Equity och Venture Capital-fonder, institutioner, ägarledda företag och i förekommande fall kollektiv av grundare, management eller nyckelpersoner.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Due diligence inför försäljningar och förvärv
  • Strukturering inför försäljning och förvärv
  • SPA- och försäkringsfrågor
  • Finansieringsfrågor, avdragsrätt för räntekostnader och skattemodellering
  • Incitamentsprogram och värderingar
  • Börsintroduktioner, företrädesemissioner och uppköpserbjudande
  • Joint Ventures
  • Omstruktureringar
  • Ägarfrågor/Fåmansföretagsfrågor (3:12-reglerna)
Verksamhetsansvariga
Harald Steinbrecher

Senior Counsel

Mobil: +46 70 402 62 58
E-post: harald.steinbrecher@svalner.se

Magnus Johansson
Robert Tranquilli