2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för internationell individbeskattning.

Vår avdelning för internationell individbeskattning.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Internationell individbeskattning

Vi erbjuder heltäckande hantering av individers skattebehov i internationella situationer. Vårt team har god erfarenhet på områden såsom inkomstbeskattning, socialavgiftsfrågor, incitamentsprogram och lönehantering. Vi tillhandahåller rådgivning för expatriater där vi tar ansvar från början till slut, vilket innefattar skatteplanering innan avfärd, löpande hantering av skatt under utsändningsperiod genom bland annat upprättande av inkomstdeklarationer och skatteberäkningar samt planering inför återresa. Genom WTS-nätverket har vi djupa samarbeten med ett stort antal länder vilket möjliggör för oss att ta ansvar för hela processen avseende globala beskattningsfrågor.

Vi erbjuder heltäckande hantering av individers skattebehov i internationella situationer. Vårt team har god erfarenhet på områden såsom inkomstbeskattning, socialavgiftsfrågor, incitamentsprogram och lönehantering. Vi tillhandahåller rådgivning för expatriater där vi tar ansvar från början till slut, vilket innefattar skatteplanering innan avfärd, löpande hantering av skatt under utsändningsperiod genom bland annat upprättande av inkomstdeklarationer och skatteberäkningar samt planering inför återresa. Genom WTS-nätverket har vi djupa samarbeten med ett stort antal länder vilket möjliggör för oss att ta ansvar för hela processen avseende globala beskattningsfrågor.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Internationell inkomstbeskattning och förmögenhetsbeskattning
  •  Tillämpning av skatteavtal och särskilda svenska beskattningsregler (expertbeskattning och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)
  •  Upprättande av skatteberäkningar för individer
Verksamhetsansvariga
Erik Nilsson

Partner
Mobil: +46 73 525 15 51
E-post: erik.nilsson@svalner.se

Stäng ×