VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för internationell individbeskattning.

Vår avdelning för internationell individbeskattning.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Internationell individbeskattning

Vi erbjuder heltäckande hantering av individers skattebehov i internationella situationer. Vårt team har god erfarenhet på områden såsom inkomstbeskattning, socialavgiftsfrågor, incitamentsprogram och lönehantering. Vi tillhandahåller rådgivning för expatriater där vi tar ansvar från början till slut, vilket innefattar skatteplanering innan avfärd, löpande hantering av skatt under utsändningsperiod genom bland annat upprättande av inkomstdeklarationer och skatteberäkningar samt planering inför återresa. Genom WTS-nätverket har vi djupa samarbeten med ett stort antal länder vilket möjliggör för oss att ta ansvar för hela processen avseende globala beskattningsfrågor.

Vi erbjuder heltäckande hantering av individers skattebehov i internationella situationer. Vårt team har god erfarenhet på områden såsom inkomstbeskattning, socialavgiftsfrågor, incitamentsprogram och lönehantering. Vi tillhandahåller rådgivning för expatriater där vi tar ansvar från början till slut, vilket innefattar skatteplanering innan avfärd, löpande hantering av skatt under utsändningsperiod genom bland annat upprättande av inkomstdeklarationer och skatteberäkningar samt planering inför återresa. Genom WTS-nätverket har vi djupa samarbeten med ett stort antal länder vilket möjliggör för oss att ta ansvar för hela processen avseende globala beskattningsfrågor.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Internationell inkomstbeskattning och förmögenhetsbeskattning
  •  Tillämpning av skatteavtal och särskilda svenska beskattningsregler (expertbeskattning och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)
  •  Upprättande av skatteberäkningar för individer
Verksamhetsansvariga
Fredrik Sandefeldt
Erik Nilsson

Senior Manager
Mobil: +46 73 525 15 51
E-post: erik.nilsson@svalner.se