VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för svensk
och internationell företagsbeskattning.

Vår avdelning för svensk
och internationell företagsbeskattning.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Svensk och internationell företagsbeskattning

Svensk som internationell företagsbeskattning utvecklas ständigt, vilket gör det svårt och tidskrävande för företag att själva bevaka och analysera alla förändringar. Det uppkommer inte sällan komplicerade frågeställningar där vi har svaren och kan ge goda råd. Vi identifierar och förutser ditt företags skattemässiga risker, men även möjligheter. Målet är att effektivt hantera både den lokala och globala skattekostnaden genom att beakta både svenska och internationella skatteregler. Vi ställer ett dedikerat team till förfogande med spetskompetens och stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning. Vi arbetar med både svenska och utländska företag, koncerner och ägarledda företag.

Svensk som internationell företagsbeskattning utvecklas ständigt, vilket gör det svårt och tidskrävande för företag att själva bevaka och analysera alla förändringar. Det uppkommer inte sällan komplicerade frågeställningar där vi har svaren och kan ge goda råd. Vi identifierar och förutser ditt företags skattemässiga risker, men även möjligheter. Målet är att effektivt hantera både den lokala och globala skattekostnaden genom att beakta både svenska och internationella skatteregler. Vi ställer ett dedikerat team till förfogande med spetskompetens och stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning. Vi arbetar med både svenska och utländska företag, koncerner och ägarledda företag.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Löpande rådgivning i olika skattefrågor
  • Rådgivning vid köp och försäljning av företag
  • Planering och genomförande av omstruktureringar
  • Rådgivning kring koncernbeskattningsfrågor
  • Skattefrågor i samband med etablering i Sverige eller utomlands
Verksamhetsansvariga
Fredrik Sandefeldt
Robert Tranquilli
Viktor Sandberg

Managing Partner
Mobil: +46 70 441 80 36
E-post: viktor.sandberg@svalner.se