2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för svensk
och internationell företagsbeskattning.

Vår avdelning för svensk
och internationell företagsbeskattning.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Svensk och internationell företagsbeskattning

Svensk som internationell företagsbeskattning utvecklas ständigt, vilket gör det svårt och tidskrävande för företag att själva bevaka och analysera alla förändringar. Det uppkommer inte sällan komplicerade frågeställningar där vi har svaren och kan ge goda råd. Vi identifierar och förutser ditt företags skattemässiga risker, men även möjligheter. Målet är att effektivt hantera både den lokala och globala skattekostnaden genom att beakta både svenska och internationella skatteregler. Vi ställer ett dedikerat team till förfogande med spetskompetens och stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning. Vi arbetar med både svenska och utländska företag, koncerner och ägarledda företag.

Svensk som internationell företagsbeskattning utvecklas ständigt, vilket gör det svårt och tidskrävande för företag att själva bevaka och analysera alla förändringar. Det uppkommer inte sällan komplicerade frågeställningar där vi har svaren och kan ge goda råd. Vi identifierar och förutser ditt företags skattemässiga risker, men även möjligheter. Målet är att effektivt hantera både den lokala och globala skattekostnaden genom att beakta både svenska och internationella skatteregler. Vi ställer ett dedikerat team till förfogande med spetskompetens och stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning. Vi arbetar med både svenska och utländska företag, koncerner och ägarledda företag.

Vi kan bland annat hjälpa dig med

  • Löpande rådgivning i olika skattefrågor
  • Rådgivning vid köp och försäljning av företag
  • Planering och genomförande av omstruktureringar
  • Rådgivning kring koncernbeskattningsfrågor
  • Skattefrågor i samband med etablering i Sverige eller utomlands

Våra senaste nyheter och uppdrag inom Svensk och internationell företagsbeskattning.

Image@2x
di

Skatt har blivit en styrelsefråga

Skatt har blivit en styrelsefråga

Läs mer

OECD:s slutliga rapport om implementeringen av Amount B – ny vägledning om förenklade regler för vissa distributörer

OECD:s slutliga rapport om implementeringen av Amount B – ny vägledning om förenklade regler för vissa distributörer

Sammanfattning

OECD har publicerat förenklade interprissättningsregler genom en schabloniserad prissättning av vissa transaktioner (”Amount B”). Primärt transaktioner kopplade till... Läs mer

Glöm inte att ta ut rätt lön under 2023!

Glöm inte att ta ut rätt lön under 2023!

Hur mycket lön du som delägare i ett fåmansföretag erhåller under 2023 påverkar bl.a. hur stor utdelning du kan ta ut till 20% beskattning under 2024. Tar du som individ ut för lite i lön försvinner helt möjligheten att tillgodoräkna dig utbetalda löner som en del av det gränsbelopp som styr ditt utrymme för lågbeskattad utdelning. Läs mer

Svalner earns ITR EMEA Tax Awards with double honors, named ”Sweden’s Tax Firm of the Year” and ”Impact Deal of the Year” winner.

Svalner earns ITR EMEA Tax Awards with double honors, named ”Sweden’s Tax Firm of the Year” and ”Impact Deal of the Year” winner.

Svalner - "Sweden's Tax Firm of the Year" and "Impact Deal of the Year" winner Läs mer

Nya regler om minimibeskattning – dags att säkerställa om ni omfattas av regelverket!

Nya regler om minimibeskattning – dags att säkerställa om ni omfattas av regelverket!

Nya regler om minimibeskattning – dags att säkerställa om ni omfattas av regelverket! Läs mer

3:12-utredningen utvidgas – Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens genom kvalificerade personaloptioner

3:12-utredningen utvidgas – Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens genom kvalificerade personaloptioner

Regeringen beslutade den 7 september 2023 om ett tilläggsdirektiv till den s.k. 3:12-utredningen. Utredningen omfattar sedan tidigare samtliga centrala delar av 3:12-reglerna. Genom tilläggsdirek... Läs mer

Verksamhetsansvariga
Robert Tranquilli
Viktor Sandberg

Managing Partner
Mobil: +46 70 441 80 36
E-post: viktor.sandberg@svalner.se

Erik Nilsson

Partner
Mobil: +46 73 525 15 51
E-post: erik.nilsson@svalner.se

Stäng ×