VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för finansiell due diligence.

Vår avdelning för finansiell due diligence.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Finansiell due diligence

Vårt Finansiell due diligence-team har omfattande erfarenhet av komplexa transaktioner och erbjuder expertrådgivning till private equity-fonder, fastighetsbolag och andra förvärvsintensiva bolag. Vi vet att klienter som står inför potentiella förvärv eller avyttringar är i behov av responsiv rådgivning från ett projektteam som klarar av att utföra arbete av högsta kvalitet under tidspress. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att stödja er med proaktiva råd, baserade på korrekta och pålitliga analyser.

 

Som en oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå kan vi också involvera de skickligaste experterna när vi ger er råd avseende de skatteaspekter som kan uppkomma i samband med en transaktion såsom skattemässig due diligence, strukturering etcetera. Genom vårt oberoende ställs vi aldrig inför intressekonflikter eller oberoendefrågor med revisorer. Då Svalner är en del av WTS Global, världens största oberoende nätverk inom skatterådgivning, kan vi dra nytta av vår internationella expertis för rådgivning i samband med cross border-transaktioner och omstruktureringar.

Vårt Finansiell due diligence-team har omfattande erfarenhet av komplexa transaktioner och erbjuder expertrådgivning till private equity-fonder, fastighetsbolag och andra förvärvsintensiva bolag. Vi vet att klienter som står inför potentiella förvärv eller avyttringar är i behov av responsiv rådgivning från ett projektteam som klarar av att utföra arbete av högsta kvalitet under tidspress. Därför gör vi alltid vårt yttersta för att stödja er med proaktiva råd, baserade på korrekta och pålitliga analyser.

 

Som en oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå kan vi också involvera de skickligaste experterna när vi ger er råd avseende de skatteaspekter som kan uppkomma i samband med en transaktion såsom skattemässig due diligence, strukturering etcetera. Genom vårt oberoende ställs vi aldrig inför intressekonflikter eller oberoendefrågor med revisorer. Då Svalner är en del av WTS Global, världens största oberoende nätverk inom skatterådgivning, kan vi dra nytta av vår internationella expertis för rådgivning i samband med cross border-transaktioner och omstruktureringar.

Vi kan bland annat hjälpa dig med.

  • Finansiell due diligence
  • Finansiell vendor due diligence
  • Finansiell vendor assistance
  • Rådgivning kring köpeskillingsmekanismer
  • Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal
Verksamhetsansvariga
David Klingberg
John Hovsenius