VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för beskattning av fastigheter.

Vår avdelning för beskattning av fastigheter.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Beskattning av fastigheter

Specialisterna i vår fastighetsgrupp har lång erfarenhet av skatterelaterade frågor inom fastighetsbranschen. Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många till antalet – dessutom förändras de ständigt, vilket innebär att specialistkunskap ofta är nödvändigt vid flera tillfällen under en fastighets livscykel. Vår expertis täcker samtliga steg vad gäller finansiering, strukturering, byggprojekt, förvaltning och transaktioner.

 

Vid exempelvis förvärv och försäljning av fastigheter uppstår inte sällan komplexa skattefrågor, där vi kan stödja dig genom hela processen för att uppnå en så skatteeffektiv transaktion som möjligt. Vi erbjuder också kvalificerad rådgivning vid fastighetstaxering och vid klassificering av investeringskostnader – så kallad avskrivningsoptimering. Vårt mål är att ta ett helhetsgrepp kring dina fastighetsfrågor och på så sätt hjälpa dig att optimera din fastighetsaffär.

 

Läs gärna WTS Globals “Real Estate Investment Guide” med vår Managing Partner Viktor Sandberg som Global Head of Real Estate Service Line. Denna guide behandlar fastighetsrelaterade skattefrågor i över 50 länder framtagna av skattexperter inom WTS Global. Locally rooted – Globally connected!

Specialisterna i vår fastighetsgrupp har lång erfarenhet av skatterelaterade frågor inom fastighetsbranschen. Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många till antalet – dessutom förändras de ständigt, vilket innebär att specialistkunskap ofta är nödvändigt vid flera tillfällen under en fastighets livscykel. Vår expertis täcker samtliga steg vad gäller finansiering, strukturering, byggprojekt, förvaltning och transaktioner.

 

Vid exempelvis förvärv och försäljning av fastigheter uppstår inte sällan komplexa skattefrågor, där vi kan stödja dig genom hela processen för att uppnå en så skatteeffektiv transaktion som möjligt. Vi erbjuder också kvalificerad rådgivning vid fastighetstaxering och vid klassificering av investeringskostnader – så kallad avskrivningsoptimering. Vårt mål är att ta ett helhetsgrepp kring dina fastighetsfrågor och på så sätt hjälpa dig att optimera din fastighetsaffär.

 

Läs gärna WTS Globals “Real Estate Investment Guide” med vår Managing Partner Viktor Sandberg som Global Head of Real Estate Service Line. Denna guide behandlar fastighetsrelaterade skattefrågor i över 50 länder framtagna av skattexperter inom WTS Global. Locally rooted – Globally connected!

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Löpande skatterättslig rådgivning med inriktning på fastighetsägande bolag
  • Skattemässig due diligence vid fastighetstransaktioner
  • Strukturering inför försäljning och förvärv av fastigheter
  • Biträde vid upprättande av skatteberäkningar och inkomstdeklarationer
  • Särskilda mervärdesskatterättsliga frågor för bygg- och fastighetsbranschen
  • Fastighetstaxering
  • Rådgivning vid klassificering av investeringskostnader, så kallad avskrivningsoptimering
Verksamhetsansvariga
Carl Lindberg

Partner

Mobil: +46 73 317 58 00
E-post:  carl.lindberg@svalner.se

 

Emil Virhammar
Viktor Sandberg

Managing Partner
Mobil: +46 70 441 80 36
E-post: viktor.sandberg@svalner.se

Mirja Kronegård

Partner
Mobil: +46 70 866 24 30
E-post: mirja.kronegard@svalner.se