Stäng
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för ägarledda företag.

Vår avdelning för ägarledda företag.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Ägarledda företag

Svalners avdelning och specialister för ägarledda företag biträder löpande såväl ägare av små och medelstora företag, som grundare av tillväxtföretag där ägarfrågan står i fokus. Våra specialister arbetar integrerat med ägarfrågor och frågor kopplade till bolagens verksamhet med ett praktiskt förhållningssätt.

Svalners avdelning och specialister för ägarledda företag biträder löpande såväl ägare av små och medelstora företag, som grundare av tillväxtföretag där ägarfrågan står i fokus. Våra specialister arbetar integrerat med ägarfrågor och frågor kopplade till bolagens verksamhet med ett praktiskt förhållningssätt.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Strukturering av ägar- och finansieringsstruktur
  • Aktiestrukturer
  • Kapitalanskaffningar och finansieringsrundor
  • Ersättnings- och utdelningsstrukturer
  • Generationsskiften
  • Insläpp och utköp av nyckelpersoner i verksamheten
  • Försäljning och förvärv av portföljbolag

Våra senaste nyheter och uppdrag inom Ägarledda företag.

3:12-utredningen utvidgas – Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens genom kvalificerade personaloptioner

3:12-utredningen utvidgas – Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens genom kvalificerade personaloptioner

Regeringen beslutade den 7 september 2023 om ett tilläggsdirektiv till den s.k. 3:12-utredningen. Utredningen omfattar sedan tidigare samtliga centrala delar av 3:12-reglerna. Genom tilläggsdirek...

Utomståenderegeln räddad – Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat en ny dom

Utomståenderegeln räddad – Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat en ny dom

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 20 februari 2023 en dom vari det konstateras vem som kan anses utgöra en utomstående ägare i ett fåmansföretag. Domstolen har prövat frågan utifr...

Förbättringar i sikte för fåmansföretagare?

Förbättringar i sikte för fåmansföretagare?

Vad innebär regeringens besked kring 3:12 i korthet?

Svalner har assisterat IT-huset vid försäljningen till Mirovia

Svalner har assisterat IT-huset vid försäljningen till Mirovia

Svalner har haft förmånen att få assistera IT-HUSET Holding i Norden AB vid försäljningen av bolaget.

Utredning om exitbeskattning

Utredning om exitbeskattning

Regeringen har uppmärksammat ett behov av en reformerad beskattning av kapitalvinster som upparbetas i Sverige när fysiska personer skattemässigt flyttar ut ifrån Sverige.
Verksamhetsansvariga
Robert Tranquilli
Gustav Åberg

Director
Mobil: +46 70 617 00 37
E-post: gustav.aberg@svalner.se

Magnus Johansson