VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vår avdelning för ägarledda företag.

Vår avdelning för ägarledda företag.

VERKSAMHETSOMRÅDEN / Ägarledda företag

Svalners avdelning och specialister för ägarledda företag biträder löpande såväl ägare av små och medelstora företag, som grundare av tillväxtföretag där ägarfrågan står i fokus. Våra specialister arbetar integrerat med ägarfrågor och frågor kopplade till bolagens verksamhet med ett praktiskt förhållningssätt.

Svalners avdelning och specialister för ägarledda företag biträder löpande såväl ägare av små och medelstora företag, som grundare av tillväxtföretag där ägarfrågan står i fokus. Våra specialister arbetar integrerat med ägarfrågor och frågor kopplade till bolagens verksamhet med ett praktiskt förhållningssätt.

VI KAN BLAND ANNAT HJÄLPA DIG MED

  • Strukturering av ägar- och finansieringsstruktur
  • Aktiestrukturer
  • Kapitalanskaffningar och finansieringsrundor
  • Ersättnings- och utdelningsstrukturer
  • Generationsskiften
  • Insläpp och utköp av nyckelpersoner i verksamheten
  • Försäljning och förvärv av portföljbolag
Verksamhetsansvariga
Robert Tranquilli
Magnus Johansson