2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare vid etableringen av Hagabacken Fastighets AB

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt grundarna med skattemässig rådgivning i samband med etableringen av Hagabacken Fastighets AB och avslutad kapitalanskaffning med investeringsåtaganden om totalt cirka 1,5 miljarder kronor.

Hagabacken är ett opportunistiskt och transaktionsdrivet fastighetsbolag med fokus på kassaflöde. Hagabacken har aktivt deltagit på transaktionsmarknaden sedan sin etablering och per den 31 mars 2024 bestod fastighetsportföljen av 15 fastigheter med ett värde om cirka 400 miljoner kronor. Efter detta har avtal träffats om förvärv av tre fastigheter för cirka 200 miljoner kronor. Avsikten är att Hagabacken under 2024 och 2025 ska förvärva fastigheter för sammanlagt cirka 3 miljarder kronor. Läs mer om etableringen av Hagabacken i Hagabackens nyhetsrum. 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Lindberg
Robin Odelind