Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till NREP vid förvärv av nytt bostadskvarter i Tyresö

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt NREP med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 211 byggstartade hyresbostäder i området Bollmoraberg i centrala Tyresö från Vasaparken BOAB. Första inflyttning är planerad till 2023 och projektet beräknas vara färdigställt under 2024. Vasaparken BOAB förvärvade fastigheten hösten 2019 i samband med att detaljplanen vann laga kraft och kommer fortsatt driva och färdigställa byggnationen.

Carl Lindberg
Linus Lindström