Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till NREP i samband med förvärvet av 145 bostäder från Skanska

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt NREP med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av ett bostadsprojekt i Bromsten från Skanska. Affären är strukturerad som en forward purchase-affär och projektet omfattar 145 nybyggda hyresbostäder samt kommersiella ytor. Byggstart är planerad till andra kvartalet 2022 med färdigställande under första kvartalet 2025.

Carl Lindberg
Linus Lindström