Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till Folksamgruppen vid förvärv av tre kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt KPA Pension som är en del av Folksamgruppen med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av kontorsfastigheterna Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24. Förvärvet genomförs för en köpeskilling om drygt 2 miljarder kr. Fastigheterna är belägna i centrala Stockholm och innehåller en total uthyrningsbar yta om 14 000 kvm.

Carl Lindberg
Emil Virhammar