2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Svalner skatterådgivare till EQT Exeter vid förvärv av ett bostadsområde
Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till EQT Exeter vid förvärv av ett bostadsområde inom Campus Flemingsberg

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt EQT Exeter med skattemässig rådgivning i samband med ingående av avtal om att förvärva ett bostadsområde i Flemingsberg från ByggVesta som vid färdigställande kommer bestå av cirka 400 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Området utgör Etapp 1 i ett projekt där 800 nya bostäder planeras uppföras inom Campus Flemingsberg. Detaljplaneprocessen förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023, med planerad byggstart under våren 2024. Aktuell etapp om cirka 400 lägenheter beräknas vara färdigställd under en period från slutet av 2025 till halvårsskiftet 2026. Läs mer om transaktionen i ByggVestas nyhetsrum.

För mer information kontakta:

Carl Lindberg
Emil Virhammar