Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till Cibus Nordic Real Estate i två transaktioner

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt Cibus Nordic Real Estate med skattemässig rådgivning i samband med två förvärv. Det ena förvärvet avser Charlottenberg Handelspark innehållandes två separata fastigheter där den ena fastigheten är fullt uthyrd till ICA och i den andra fastigheten är Lidl ankarhyresgäst. Det andra förvärvet avser en forward purchase-transaktion där Cibus förvärvar en livsmedelsbutik under byggnation med Willys som enda hyresgäst.

Carl Lindberg
Emil Virhammar