2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till AXA IM Alts vid förvärv av logistikfastigheter

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt AXA IM Alts med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 20 logistikfastigheter belägna i Sverige, Norge, Danmark och Finland från NREP. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 515 000 kvm och mer än hälften av fastighetsvärdet är hänförligt till de svenska fastigheterna i portföljen.

Viktor Sandberg
Svalner skatterådgivare till AXA IM Alts vid förvärv av logistikfastigheter

Svalner har biträtt AXA IM Alts med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 20 logistikfastigheter belägna i Sverige, Norge, Danmark och Finland från NREP. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 515 000 kvm och mer än hälften av fastighetsvärdet är hänförligt till de svenska fastigheterna i portföljen.