Hem / Uppdrag

Svalner skatterådgivare till AXA IM Alts vid förvärv av logistikfastigheter

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt AXA IM Alts med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 20 logistikfastigheter belägna i Sverige, Norge, Danmark och Finland från NREP. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 515 000 kvm och mer än hälften av fastighetsvärdet är hänförligt till de svenska fastigheterna i portföljen.

Viktor Sandberg
Jacob Malmsten