Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner skattemässig rådgivare till Ikano Bostad vid förvärv av 28 bostadsfastigheter från Wallenstam samt vid överlåtelse av en projektfastighet till Wallenstam

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt Ikano Bostad med skattemässig rådgivning i samband med bolagets förvärv av 28 bostadsfastigheter med ett överenskommet fastighetsvärde om 1 360 miljoner kronor från Wallenstam. Fastigheterna är belägna i Göteborg och Partille kommun och omfattar drygt 600 lägenheter. På en av fastigheterna pågår för närvarande ett ombyggnadsprojekt där  Wallenstam tillför 18 bostäder som beräknas vara färdigställda i Q3 2023.

 

Svalner har i samband med ovan affär även biträtt Ikano Bostad med skattemässig rådgivning i samband med överlåtelsen av ett projekt i Årstaberg, Stockholm med ett överenskommet fastighetsvärde om 750 miljoner kronor till Wallenstam.

Mirja Kronegård