Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Vendus i samband med förvärvet av en fastighetsportfölj om 37 fastigheter

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligenceTransaction services

Svalner har biträtt Carnegie med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med etableringen av Vendus Sweden AB (publ) och förvärvet av samtliga stamaktier i V Real Estate AB, moderbolag i V Real Estate-koncernen. Koncernen har ett fastighetsbestånd bestående av 37 fastigheter som främst är riktade mot dagligvaruhandeln med ICA som största hyresgäst. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2 miljarder kronor.

Carl Lindberg
David Klingberg