Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Trappan vid förvärvet av Sisjö Centrum

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Trappan med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med bolagets förvärv av Sisjö Centrum. Fastigheten är belägen i Göteborg och omfattar en uthyrningbar yta om ca. 25 000 kvm, därtill omfattar fastigheten en outnyttjad byggrätt om ca. 17 000 kvm. Bland hyresgästerna finns Willys, XXL, Sportshopen, Västra Götalandsregionen och Clas Ohlson. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till knappt 800 Mkr.

 

Trappan är ett fastighetsbolag som initierats av kapitalförvaltningsbolaget Coeli och som har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning. Målsättningen är att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde om 10 miljarder kronor.

 

För mer information kontakta:

Carl Lindberg
David Klingberg