Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Trappan vid förvärv av fastighetsportfölj

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligenceTransaction services

Svalner har biträtt Trappan med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med bolagets första förvärv av en fastighetsportfölj. Portföljen är belägen i södra och mellersta Sverige och uppgår till cirka 16 000 kvm fördelat på sex fastigheter, bland hyresgästerna finns NetOnNet, Willys, Elon och Nordic Wellness.

 

Trappan är ett nybildat fastighetsbolag som initierats av kapitalförvaltningsbolaget Coeli och som har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning. Målsättningen är att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde om 10 miljarder kronor.

Carl Lindberg
David Klingberg