2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till NREP i samband med förvärvet av Vällingby Centrum

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligenceTransaction services

Svalner har biträtt NREP med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Vällingby Centrum från Svenska Bostäder, ett bolag ägt av Stockholms stad. Förvärvet omfattar sex fastigheter med en sammanlagd lokalyta om 76 206 kvm som används för bland annat butik, kontor och restaurang. Köpeskillingen uppgår till 1,68 miljarder kronor. Klicka här för att läsa mer.

Carl Lindberg
John Hovsenius