Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till NREP Altura vid förvärv av 13 fastigheter från Stenvalvet

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Altura, NREP:s gren inom samhällsfastigheter med ett primärt fokus på äldreboenden, med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av tretton fastigheter från Stenvalvet. Fastigheterna, som är belägna i Stockholm/Mälardalen, Dalarna och Skåne, utgörs framförallt av äldreboenden som inrymmer närmare 500 lägenheter. Fastigheterna är bland annat uthyrda till Vardaga, Attendo, Förenade Care, Silverlife och ett flertal kommuner.

Carl Lindberg
David Klingberg