Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Nordisk Renting vid förvärv av fastighetsportfölj från Mälaråsen AB

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligenceTransaction services

Svalner har biträtt Nordisk Renting med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av en fastighetsportfölj med bilanläggningsfastigheter från Mälaråsen AB. Fastigheterna är belägna i Storstockholm (Kista och Arlandastad) och Uppsala med en total uthyrbar area om 34 000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till ca 1,2 miljarder kronor. Volvo Cars hyr fastigheterna i sin helhet och bedriver där såväl försäljning som serviceverksamhet. Affären är villkorad av att säljarens aktieägare godkänner transaktionen på en extra bolagsstämma.

 

Läs mer om förvärvet i Nordisk Rentings nyhetsrum.

 

För mer information kontakta:

Carl Lindberg
David Klingberg