2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Nordisk Renting vid förvärv av fastighet i Smista

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt Nordisk Renting med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av en fastighet i Smista i södra Stockholm från Castellum. Fastigheten är bebyggd med tre byggnader där Din Bil, som är återförsäljare för Porsche och Audi, är största hyresgäst. Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till knappt 350 miljoner kronor. Läs mer om transaktionen i Nordisk Rentings nyhetsrum.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Lindberg
Linus Hübinette