2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Logicenters vid förvärv av Beijer Byggmaterials nya centrallager i Eskilstuna

Svalner har biträtt Logicenters, NREP:s gren inom logistikfastigheter, med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av en fastighet från Charmilla Eskilstuna AB genom ett forward purchase-avtal. På fastigheten pågår byggnation av en lagerlokal med en total yta om 71 600 kvm som ska hyras ut till logistikbolaget Logent som opererar för Beijer Byggmaterials vägnar. Byggnaden beräknas stå klar i slutet av april 2024. Läs mer om transaktionen i Logicenters nyhetsrum.

 

 

Carl Lindberg
David Klingberg