2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Genesta i samband med förvärvet av en logistikfastighet under uppbyggnad i Enköping

Beskattning av fastigheterM&A Tax

Svalner har biträtt Genesta med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av en logistikfastighet under uppbyggnad i Enköping från Logistic Contractor med förväntad total uthyrningsbar yta om 80 000 kvm. Förvärvet genomförs för en köpeskilling om ca 1 miljard kr. Affären är strukturerad som en forward-commitment affär och projektet omfattar byggnation av logistikfastigheten, med förväntat färdigställande under hösten 2023. Genesta tillträder fastigheten efter genomförd slutbesiktning.

Mirja Kronegård
Magnus Johansson