2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Genesta i samband med förvärvet av en logistikfastighet i Jönköping

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Genesta med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av en logistikfastighet i Jönköping från Infrahubs. Byggnaden färdigställdes 2022 med en total uthyrningsbar yta om cirka 45 700 kvm och är fullt uthyrd till Husqvarna.

Läs mer i Genestas nyhetsrum.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mirja Kronegård
Magnus Johansson
David Klingberg