2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Folksam vid förvärv av kontorsfastighet i centrala Stockholm

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Folksam med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av fastigheten Styckjunkaren 4 i centrala Stockholm från SEB Trygg Liv. Fastigheten består av ca 1 800 kvm lokaler. Läs mer om transaktionen i Folksams nyhetsrum här.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Lindberg
David Klingberg