Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Doxa i samband med offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Doxa med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i SERNEKE Group AB (publ) som offentliggjordes den 25 april 2023. Erbjudandet innebär att sex aktier i Doxa erbjuds per B-aktie i Serneke. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 020 miljoner kronor och aktieägare i Serneke som tillsammans äger 50,4 procent av aktierna och rösterna i Serneke, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 maj 2023 och beräknas avslutas omkring den 2 juni 2023. Läs mer om erbjudandet i Doxas nyhetsrum.

Carl Lindberg
David Klingberg
Emil Virhammar