Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Corem vid försäljning av fastighetsportfölj med underliggande fastighetsvärde om 5,35 mdr till Blackstone

Beskattning av fastigheter

Svalner har biträtt Corem med skattemässig rådgivning i samband med avyttring av 47 fastigheter för lager och logistikändamål i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Västerås med en total uthyrningsbar area om cirka 357 000 kvm till Blackstone. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 5,35 mdr och frånträde avses ske i två etapper, det första i februari  2023 och det andra i april 2023. Läs mer om transaktionen i Corems pressmeddelande.


För ytterligare information kontakta:

Mirja Kronegård
Sara Lindell