Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Altura vid förvärv av 22 fastigheter från Vectura

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Altura, NREP:s gren inom samhällsfastigheter, med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 22 fastigheter från Vectura till ett värde av knappt fem miljarder kronor, den enskilt största transaktionen för äldreboenden som har gjorts i Sverige. Portföljen omfattar 22 fastigheter, varav 20 äldreboenden och 2 förskolor med en total uthyrningsbar yta om 99 500 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i 18 kommuner i Stockholm, Mälardalen, Dalarna samt södra och västra Sverige.

Läs mer om transaktionen i NREP:s nyhetsrum

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Lindberg
David Klingberg