2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Hem / Uppdrag

Svalner rådgivare till Altura vid förvärv av 22 fastigheter från Vectura

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Altura, NREP:s gren inom samhällsfastigheter, med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 22 fastigheter från Vectura till ett värde av knappt fem miljarder kronor, den enskilt största transaktionen för äldreboenden som har gjorts i Sverige. Portföljen omfattar 22 fastigheter, varav 20 äldreboenden och 2 förskolor med en total uthyrningsbar yta om 99 500 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i 18 kommuner i Stockholm, Mälardalen, Dalarna samt södra och västra Sverige.

Läs mer om transaktionen i NREP:s nyhetsrum

 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Lindberg
David Klingberg