Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner lämnar ett oberoende utlåtande om skäligheten (fairness opinion) i uppköpserbjudandet för aktierna i Ranplan Group AB

Transaction servicesVärdering

Svalner har biträtt styrelsen i Ranplan Group AB med att utvärdera det offentliga uppköpserbjudandet från Per Lindberg (via Per Lindberg BidCo AB).
Läs mer om utlåtandet från styrelsen på ranplanwireless.com.

 

För mer information kontakta:

Tobias Lantto
David Henriksen