Stäng
Hem / Uppdrag

Svalner har biträtt Randviken med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av sex lager-/logistikfastigheter

Beskattning av fastigheterMoms

Svalner har biträtt Randviken med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av sex lager-/logistikfastigheter huvudsakligen belägna  i Malmö och Västerås från Freyja Norwegian Holdco AS. Transaktionen omfattar även ett förvärv av en vård-/skolfastighet i Stockholm från Landia AB. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 2 776 miljoner och omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 217 000 kvadratmeter. Större hyresgäster i fastigheterna är Alstom, Capio, IAC Group, Fortum och ABB.

Mirja Kronegård
Emil Virhammar