Hem / Uppdrag

Svalner har biträtt Fastighets AB Hemmaplan med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Gottsunda Centrum från Uppsala Stadshus AB

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Fastighets AB Hemmaplan som ägs av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter med skattemässig och finansiell rådgivning i samband förvärvet av Gottsunda Centrum från Uppsala Stadshus AB. Parterna har i samband med transaktionen ingått samverkansavtal med syftet att gemensamt fortsätta utveckla Gottsunda i nära samverkan med Uppsala kommun. Lokalerna omfattar ca 29 000 kvm och inkluderar bl.a. butiker, restauranger, bibliotek, vårdcentral, tandläkare med mera. Det totala överenskomna fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 515 miljoner kronor.

 

Fastighets AB Hemmaplan investerar i och utvecklar centrumfastigheter i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar för att därigenom driva positiv samhällsutveckling.

 

Mer information på: www.dinhemmaplan.se

 

Mirja Kronegård
David Klingberg