Stäng
Hem / Uppdrag

EU-domstolen här kommer Svalner, igen

MomsSkatteprocesser

Ulrika Greberg, partner på Svalner, är ombud för en klient i ett mål som nu kommer prövas av EU-domstolen. Frågan gäller moms och laddning av elbilar. EU-domstolen kommer bland annat att pröva om ett tillhandahållande av el kan ske i flera led. I detta fall mellan en operatör av laddningsstolpar ( CPO ) och ett nätverksföretag ( EMSP ) som ingått avtal med konsumenter.

Företag som är involverade i en leveranskedja av el till användare av elfordon bör hålla sig uppdaterade om målet.

 

För mer information kontakta:

Ulrika Grefberg