Stäng

Ytterligare förtydligande från SKV angående skattereduktionen för inventarieköp

AvskrivningsoptimeringBeskattning av fastigheter

Svalner Skatt & Transaktion kommunicerade nyligen om ett förtydligande från Skatteverket av vad som avses med begreppet funktionell enhet när det gäller investeringar i inventarier. I förtygligandet anger Skatteverket fyra exempel på hur begreppet funktionell enhet ska tillämpas. Detta med bakgrund att riksdagen under slutet av 2021 antog en tillfällig lag om Skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffats under beskattningsår 2021.

Lagen innebär att den som bedriver näringsverksamhet har rätt till en skattereduktion om 3,9% av anskaffningsvärdet för de inventarier som förvärvats under 2021. Reduktionen får räknas av mot fastställd skatt för beskattningsår 2022 under förutsättning att inventarierna finns kvar i verksamheten vid utgången av året. Vi har i tidigare nyhetsbrev närmare redogjort för detaljerna i lagförslaget.

Nu har Skatteverket den 31/1  kommit med ytterligare ett förtydligande och anger att utgifter  för inventarier som har levererats och som utgör en funktionell enhet under 2021 kan ha upparbetats under tidigare beskattningsår. Anskaffningsvärdet för inventarier utgörs av samtliga utgifter som uppkommit för att anskaffa inventarierna. Detta innebär att utgifter som uppkommit före 2021 och som är hänförliga till inventariet som anskaffats under 2021 omfattas av skattereduktionen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur detta påverkar din verksamhet:

Fredrik Ulmstedt
Barbro Stridlund