Stäng

Video: Nytt lagförslag till förändrade jämkningsregler

Beskattning av fastigheterMoms

Martina Fagerström och Linus Lindström båda Senior Managers på Svalner går i den här videon igenom Finansdepartementets förslag till nya jämkningsregler som innehåller väsentliga förändringar från hur de fungerar idag. Förslaget i sin nuvarande utformning skulle få avsevärda negativa konsekvenser inte bara för fastighetsbolag utan också för industrin, energi- och infrastruktursektorn. Förslaget har även avhandlats i ett av våra tidigare nyhetsbrev.

 

 

 

 

Videon är uppdelad i två delar som behandlar: 

–             Överlåtelser av fastigheter
–             Hyresgästers investeringar i förhyrda lokaler 


Förslaget från Finansdepartementet ligger ute för remissyttranden fram till den 28 april och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp:

Martina Fagerström
Linus Hübinette