Video: Momsfrågor för treasuryfunktionen

Moms

I den här videon diskuterar  Martin Fridh och Tyra Broman från Svalner Skatt & Transaktion momsfrågor för treasuryfunktioner. Hur kan en skattepliktig koncerns momshantering påverkas av koncerninterna finansiella transaktioner?

 

 

För mer information eller hjälp i dessa frågor kontakta:

Martin Fridh
Tyra Broman