Stäng

Uttagsbeskattning vid byggnation i egen regi – nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

MomsSkatteprocesser

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom prövat frågan vid vilken tidpunkt skyldigheten att uttagsbeskatta sig upphör vid byggnation av ägarlägenheter i egen regi.


Bakgrund
Bolaget i målet uppför bostäder i egen regi samt tillhandahåller entreprenadtjänster för byggnation av bostäder.

Bolaget ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få svar på vid vilken tidpunkt uttagsbeskattning ska upphöra vid byggnation av ägarlägenheter i egen regi – vid tidpunkten då köparen av en ägarlägenhet tillträder den köpta lägenheten, eller vid tidpunkten då köpeavtalet ingås.

Skatterättsnämnden ansåg att skyldigheten till uttagsbeskattning upphör vid tidpunkten då köpeavtal ingås mellan entreprenören och köparen. Bolaget överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked till HFD.


Högsta Förvaltningsdomstolen
Med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked har HFD nu fastställt att skyldigheten för uttagsbeskattning avseende arbeten i egen regi på ägarlägenhetsfastigheter upphör först vid köparens tillträde och inte vid ingången av köpeavtalet.


Svalners kommentar
Svalner, som har varit ombud i målet, anser att HFD har kommit till en korrekt slutsats gällande hur länge en entreprenör ska uttagsbeskatta sig vid byggnation i egen regi i ägarlägenhetsprojekt.

HFD:s dom innebär att entreprenörer inte behöver uttagsbeskatta sig vid varje ingånget köpeavtal utan istället ska uttagsbeskatta sig när köparna tillträder ägarlägenheterna. Detta medför en förenklad hantering av ägarlägenhetsprojekt och domen är därmed mycket välkommen.

 

För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta

 

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Lindström