Stäng

Svenskt Näringsliv föreslår förenklad hantering för momsupplag

När vissa varor hanteras på samma sätt oavsett om det gäller betalning av moms eller punktskatt och andra varor hanteras olika utan att det egentligen finns en logisk skillnad då skapar det bekymmer. Detta problem har Svenskt Näringsliv noterat gäller för några punktskattepliktiga varor som placeras på skatteupplag. Företagen måste hantera att punktskatt och moms ska betalas och redovisas vid olika tidpunkter. Det är självklart administrativt betungande men skapar även risk för att det ibland blir fel.

För att hantera frågan har Svenskt Näringsliv hemställt om att regeringen ska förenkla momslagstiftningen.

Svalner har bistått Svenskt Näringsliv i arbetet med hemställan om lagändringen. Om du har frågor om hur ni kan förenkla företagets moms- och punktskattehantering, kontakta oss gärna.

 

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg
Alva Brenner