2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Svalner välkomnar värderingsexperterna Tobias Lantto och David Henriksen!

Nyheter om Svalner

Tobias Lantto och David Henriksen, Director respektive Senior Manager, ansluter till Svalner Skatt & Transaktion för att driva och vidareutveckla tjänsteområdet Valuation inom Transaction Services. Tobias och David har en bakgrund från KPMG där de arbetat brett med värderingsrelaterade frågor.

 

– Tobias och David är viktiga tillskott till vår verksamhet inom Transaction Services och för vår framtida Svalnerresa, säger John Hovsenius, Partner och ansvarig för Transaction Services. Sedan etableringen av Transaction Services hösten 2019 har verksamhetsområdet växt till ett tjugotal anställda och vi fortsätter att rekrytera i snabb takt.

 

– Det ska bli spännande att vidareutveckla detta verksamhetsområde med målet att erbjuda Sveriges främsta värderingsrådgivning, säger Tobias Lantto.

 

– Jag instämmer med Tobias och jag ser mycket fram emot att bli en del av Svalner, säger David Henriksen.

 

Svalner är Sveriges ledande och Nordens första oberoende skatt- och transaktionsrådgivningsbyrå. Teamet inom Transaction Services har tillsammans omfattande erfarenhet och erbjuder expertrådgivning och värdering i komplexa transaktioner vid förvärv och avyttringar.

 

– Satsningen på värderingstjänster kommer att stärka och utöka vårt befintliga tjänsteerbjudande inom transaktionsrådgivning ytterligare. Vi har under vår tillväxtresa under de senaste åren märkt att efterfrågan på våra tjänster inom finansiel due diligence och värdering har ökat markant, varför Tobias och David är naturliga rekryteringar för oss säger Viktor Sandberg, Managing Partner.

 

För ytterligare information kontakta;

Viktor Sandberg