2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Svalner välkomnar tre nya delägare!

Nyheter om Svalner

Mirja Kronegård, Fredrik Ulmstedt och Eva Dahl har tagits in som nya delägare i byrån. Både Mirja och Fredrik har arbetat på Svalner i ett flertal år. Eva Dahl anslöt till Svalner december 2018.

 

– Det är fantastiskt roligt att se våra duktiga medarbetare ta klivet och att de vill fortsätta utvecklingen av vår byrå i egenskap av delägare. Svalner befinner sig i en expansiv fas och har gjort det de senaste åren. Mirja, Fredrik och Eva har varit starkt bidragande i denna utveckling och kommer även att ha centrala roller i vår fortsatta expansion. Mirja och Fredrik som skatterådgivare och Eva som vår COO med inriktning på organisation, ledarskap och digitalisering.  De är alla tre mycket välkomna tillskott i vår delägarkrets säger Viktor Sandberg.

 

Mirja har varit verksam på Svalner sedan 2015 och är främst verksam inom inkomstskatt i Svalners fastighetsgrupp. Fredrik har arbetat på Svalner sedan 2014 och är även han verksam inom Svalners fastighetsgrupp med inriktning mot avskrivningsoptimering.

 

– Det känns mycket stimulerande och roligt att anta rollen som delägare i byråns expansiva fas. Svalner är en fantastisk arbetsplats och verksamheten har mycket hög potential. Jag ser fram emot att få vara med och ta Svalner till nästa nivå som en etablerad aktör i Norden, säger Mirja Kronegård.

– Jag instämmer med Mirja och ser med tillförsikt fram emot att som delägare delta i det fortsatta arbetet med att utveckla Svalners erbjudande, säger Fredrik Ulmstedt.

Eva anställdes på byrån 2018 som ansvarig för HR- och Marknadsfrågor. Under våren 2020 erbjöds Eva en nyinrättad roll som COO och har sedan dess ett övergripande ansvar för Svalners verksamhet tillsammans med Managing Partner Viktor Sandberg.

 

– Det känns oerhört spännande och är ett starkt bevis på att Svalner är en modern byrå som tar in mig, en icke jurist som delägare, säger Eva Dahl

– Eva har sedan hon anslöt bidragit med erfarenhet och kunskap som visat sig mycket viktiga för vår organisation och expansion. Eva har visat ett stort engagemang och ger oss en ny dimension i ledningen av byrån, säger Viktor Sandberg

 

Svalner är Sveriges ledande och Nordens första oberoende specialister inom skatterådgivning och finansiell transaktionsrådgivning. Svalner arbetar inom fem verksamhetsområden, företagsbeskattning, indirekta skatter, finansiell rådgivning, värdering samt redovisning. Idag är Svalner över 80 medarbetare och befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Efterfrågan på våra tjänster är stor och Svalner söker nya medarbetare inom samtliga verksamhetsområden.

 

För ytterligare information kontakta;

Viktor Sandberg