Svalner skatterådgivare vid bud på Magnolia Bostad

Svalner har biträtt F Holmström Holding 6 AB (FHH) med skattemässig rådgivning i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad. Om erbjudandet fullföljs kommer FHH att kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder förvaltade av Areim. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Magnolia Bostad, som inte direkt eller indirekt ägs av FHH eller dess närstående parter, uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor. Erbjudandet värderar Magnolia Bostad till cirka 2,9 miljarder kronor.

Carl Lindberg
Viktor Sandberg