Stäng

Svalner skatterådgivare vid börsintroduktionen av Sveriges första SPAC

Private equity och fonder

Svalner Skatt & Transaktion har varit skatterådgivare till ACQ Bure AB (publ), ett svenskt förvärvsbolag, etablerat som en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Company), i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm. ACQ Bure AB har etablerats på initiativ av investeringsbolaget Bure Equity AB och utgör Sveriges första SPAC. I samband med börsintroduktionen genomfördes en kapitalanskaffning om ca 3,5 miljarder kronor. ACQ Bure AB (publ) noteras enligt Nasdaq Stockholms nya regelverk för SPACs som började gälla i Sverige den 1 februari 2021. En SPAC är ett förvärvsbolag som fylls med kapital och noteras på börsen med det uttalade syftet att inom en viss tidsperiod genomföra ett förvärv av ett onoterat bolag som genom förvärvet blir noterat efter en granskningsprocess. SPACs är en trend som under senare år har blivit vanligt förekommande i USA.

 

Första handelsdagen i ACQ Bure AB (publ) var den 25 mars 2021.

 

I Svalners team har Robert Tranquilli (Partner), Magnus Johansson (Partner) och Haider Abed Ali (Manager) ingått. svalner.se

 

För ytterligare information hänvisas till www.acq.se.

Robert Tranquilli
Magnus Johansson
Svalner skatterådgivare vid börsintroduktionen av Sveriges första SPAC

Svalner Skatt & Transaktion har varit skatterådgivare till ACQ Bure AB (publ), ett svenskt förvärvsbolag, etablerat som en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Company), i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm. ACQ Bure AB har etablerats på initiativ av investeringsbolaget Bure Equity AB och utgör Sveriges första SPAC. I samband med börsintroduktionen genomfördes en kapitalanskaffning om ca 3,5 miljarder kronor. ACQ Bure AB (publ) noteras enligt Nasdaq Stockholms nya regelverk för SPACs som började gälla i Sverige den 1 februari 2021. En SPAC är ett förvärvsbolag som fylls med kapital och noteras på börsen med det uttalade syftet att inom en viss tidsperiod genomföra ett förvärv av ett onoterat bolag som genom förvärvet blir noterat efter en granskningsprocess. SPACs är en trend som under senare år har blivit vanligt förekommande i USA.

 

Första handelsdagen i ACQ Bure AB (publ) var den 25 mars 2021.

 

I Svalners team har Robert Tranquilli (Partner), Magnus Johansson (Partner) och Haider Abed Ali (Manager) ingått. svalner.se

 

För ytterligare information hänvisas till www.acq.se.