Svalner skatterådgivare till Slättö vid förvärvet av nyproducerad skolfastighet på Kvarnholmen i Stockholm

Svalner har biträtt Slättö med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av en nyproducerad skolfastighet från Kvalitena. Fastigheten inrymmer en nyproducerad skolbyggnad för grundskola, idrottshall samt två befintliga byggnader som nu renoveras till moderna skollokaler för gymnasie- och förskola. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till närmare 11 000 kvadratmeter och överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till cirka 590 miljoner kronor.

Carl Lindberg
Linus Lindström