Stäng

Svalner skatterådgivare till Folksamgruppen vid förvärv av kontorshus från Invesco

Svalner har biträtt KPA Pension som är en del av Folksamgruppen med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av tomträtten till kontorsfastigheten Gångaren 10 i centrala Stockholm från Invesco. Förvärvet genomförs som en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 2,3 miljarder kr. Gångaren 10 innehåller en total uthyrningsbar yta om 30 100 kvm och är uthyrd till ett flertal företag där Securitas är den största hyresgästen.

Carl Lindberg
Emil Virhammar