Stäng

Svalner skatterådgivare till Altura vid förvärvet av ett äldreboende och förskola i Huddinge

Svalner har biträtt Altura, NREP:s gren inom samhällsfastigheter med ett primärt fokus på äldreboenden, med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av ett äldreboende och en förskola från Huddinge Samhällsfastigheter. Äldreboendet är uthyrt till Ersta Diakoni och förskolan är uthyrd till Jensen Education och hyresgästerna flyttar in i sina respektive lokaler under 2022. Med en yta om cirka 7 800 kvadratmeter rymmer byggnaden totalt 90 lägenheter och en förskola med plats för 140 barn.

Carl Lindberg